स्थानिय न्यायीक सहजकर्ताकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे ।