खर्च विवरण सार्वजनीक गर्ने सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना ।