स्थानीय न्यायीक सहजकर्ताको अन्तर्वार्ताका लागि छ्नौट हुनु भएका उम्मेदवारहरुको नामावली