सहकारीले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ : जिसस प्रमुख घलान