कैलाश गाउँपालिका

हाम्रो बारेमा:

स्थानीय तहको नाम : कैलाश गाउँपालिका   

गाउँपालिकाको केन्द्र : कालिकाटार

स्थापना मितिः २०७३

जम्मा वडा संख्या : १०

जम्मा जनसंख्या :  २३९२२

जम्मा क्षेत्रफल : २०४.४८ वर्ग किमि

गा.पा. को डकुमेन्ट्रिः डकुमेन्ट्रि

पुनननिर्माण पालिका प्रोफाईलः  पालिका प्रोफाईल