कर्मचारीहरु

फोटोनामपदसम्पर्क नं :अन्य
श्री सूर्य प्रसाद चापागाईंजिल्ला समन्वय अधिकारी
श्री हरिप्रसाद अधिकारीसूचना अधिकारी
दिपक खनाल नायव सुब्बा
दिपिका खनाललेखापाल